Events


 

Jeudi, 30. Mars
11:15 Swissfundraising-Erfa-Treff St.Gallen: «Mitgliedschaften und Patenschaften: Wie binde ich Menschen an meine Organisation?» St.Gallen  
   
* 
Mercredi, 26. Avril
17:30 Generalversammlung 2017 / Assemblée générale 2017 Zürich  
   
* 
Mardi, 9. Mai
11:15 Swissfundraising-Erfa-Treff Bern Bern  
   
* 
11:15 Swissfundraising-Erfa-Treff Zürich Zürich  
   
* 
Jeudi, 15. Juin
09:30 SwissFundraisingDay 2017 Bern  
   
* 
Mardi, 4. Juillet
11:15 Swissfundraising-Erfa-Treff St.Gallen: «Wie finde ich Grossspender?» St.Gallen  
   
* 
Jeudi, 24. Août
09:15 Swissfundraising-Fachgruppe Förderstiftungen für Kleine Bern  
   
* 
Jeudi, 31. Août
14:15 Swissfundraising-Fachgruppe Förderstiftungen für Grosse Bern  
   
* 
Mardi, 12. Septembre
11:15 Swissfundraising-Erfa-Treff Bern Bern  
   
* 
Mardi, 10. octobre
09:00 Journées romandes de formation Swissfundraising Lausanne  
   
* 
Mercredi, 11. octobre
09:00 Journées romandes de formation Swissfundraising Lausanne  
   
* 
Mardi, 7. Novembre
11:15 Swissfundraising-Erfa-Treff Bern Bern  
   
*